Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Plíce

Rady a informace

O LÉČBĚ RAKOVINY PLIC

Protonová léčba

Protonová radioterapie výrazně snižuje ozáření zdravých tkání a orgánů v okolí nádoru a minimalizuje tak celkovou zátěž pacienta radiací. Protonová léčba rakoviny plic umožňuje redukovat dávku záření na zdravou plíci, srdeční sval, chlopně a věnčité tepny. Redukce dávek záření je v případě rakoviny plic maximálně žádoucí.

Hlavní výhody protonové léčby

Hlavní výhodou protonové léčby je, že umožňuje redukovat dávky záření na míchu a na druhou zdravou plíci, čímž se významně snižuje riziko rozvoje radiačního zánětu plic, zánětlivého onemocnění jícnu a druhotných nádorů.

Protonová léčba umožňuje také redukovat dávku záření na srdeční chlopně, věnčité tepny i srdeční svalovinu. Pokud by došlo k ozáření těchto struktur vyšší dávkou, mohlo by dojít k poškození srdečního svalu, vzniku předčasné ischemické choroby srdeční nebo chlopenních vad. Riziko vzniku těchto problémů je přímo závislé na aplikované dávce záření. Proto je nezbytné volit takovou léčbu, která sníží tato rizika na minimum. Protonová léčba tuto podmínku splňuje.

Metoda hlubokého nádechu v Protonovém centru

V případě ozařování nádorů plic musí být protonová léčba plánována s ohledem na dech a dýchací pohyby. Pro přesné zacílení protonového paprsku je nezbytné zajistit přesnou a reprodukovatelnou polohu nádoru při každém ozařování. Z toho důvodu využíváme v Protonovém centru metodu řízeného hlubokého nádechu. Pacient se pomocí spirometru naučí dýchat pravidelně a v určité dechové fázi zadržet dech zhruba na 20 vteřin, během kterých dojde k ozáření nádoru.


Další informace o protonové léčbě, jaké jsou její výhody a pro koho je léčba vhodná vám ochotně sdělí koordinátorky léčby Protonového centra na čísle: 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Chcete více informací o léčbě rakoviny plic?

‹ Zpět

Plíce

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde