Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Plíce

Úhrada protonové léčby

RAKOVINY PLIC

Protonová léčba rakoviny plic je proplácena zdravotními pojišťovnami.

Protonová terapie je léčbou, která je hrazená z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy se zaměstnaneckými pojišťovnami, včetně největší zdravotní pojišťovny VZP ČR. Zdravotní pojišťovny protonovou léčbu hradí, pokud je součástí doporučení lékařů Protonového centra a doporučení z Komplexního onkologického centra (KOC).

Pro českého pacienta:

DOPORUČENÍ

Protonovou léčbu rakoviny plic doporučují lékaři Protonového centra podle diagnózy.

POSOUZENÍ

Doporučení protonové léčby rakoviny plic posoudí a schválí Komplexní onkologické centrum (KOC).

ODSOUHLASENÍ

Zdravotní pojišťovna na závěr vydá souhlas s proplacením protonové léčby.


V případě zamítnutí žádosti ze strany Komplexního onkologického centra nebo zdravotní pojišťovny společně zvážíme a navrhneme další postup, jak se k protonové léčbě rakoviny plic dostat.

Samoplátce

Léčbu rakoviny plic v Protonovém centru si pacient může uhradit sám i bez doporučení Komplexního onkologického centra. Podmínkou je, aby odborníci Protonového centra posoudili zdravotní stav pacienta, typ diagnózy i stadium onemocnění a určili, zda je protonová léčba pro daného pacienta vhodná.

Chcete více informací o léčbě rakoviny plic?

‹ Zpět

Plíce

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde