Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Plíce

Plán léčby

RAKOVINY PLIC

Jak protonová léčba rakoviny probíhá?

Nejprve absolvujte vstupní a diagnostická vyšetření v Protonovém centru, která jsou nezbytná pro přípravu ozařovacího plánu. Tým oborníků z pražského Protonového centra připraví pro vás na míru detailní ozařovací plán. Následně budete do našeho centra pravidelně docházet v přesně stanovených termínech a čase. Ozařování protonovým paprskem proběhne během několik minut, ale včetně přípravy a konzultace strávíte v Protonovém centru přibližně hodinu.

Projekt GPS

V roce 2017 jsme v Protonovém centru spustili nový projekt s názvem GPS, který má pomoci našim pacientům, aby se orientovali v této nelehké životní situaci, kdy jim byla sdělena onkologická diagnóza.

Vstupní vyšetření v Protonovém centru

Prvním krokem, který potřebujete podstoupit, je vstupní bezplatné vyšetření. Odborníci pražského Protonového centra nejprve posoudí váš zdravotní stav, vaši diagnózu a určí, zda je pro vás protonová léčba rakoviny vhodná.

Objednejte se na nezávazné vstupní vyšetření u koodinátorek léčby Protonového centra na čísle: 222 999 000 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Diagnostika

Většinu diagnostických vyšetření, která jsou nezbytná k přesné přípravě ozařování, máme v Protonovém centru k dispozici pod jednou střechou. Pracujeme s nejmodernější diagnostikou:
magnetická rezonance (MR)
a pozitronová emisní tomografie v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT).

Plánování léčby v Protonovém centru

Pro přesné zacílení protonového paprsku je potřeba mít k dispozici precizní ozařovací plán, který sestaví tým oborníků Protonového centra na základě provedených vyšetření. Během 3-5 dnů budete mít připraven váš vlastní ozařovací plán na míru, kde bude přesně určeno z jakých směrů a jakou intenzitou bude protonový paprsek nádor ozařovat.

V případě léčby rakoviny plic je nezbytné zajistit přesnou a reprodukovatelnou polohu nádoru při každém ozařování. To znamená, že je potřeba kontrolovat dech a dýchací pohyby. V Protonovém centru využíváme techniku hlubokého nádechu a systému SDX Dyn´R. Jedná se o prověřený přístup s prokázanou účinností, který eliminuje rozdíl v náplni plic během ozařování.

Léčba

Protonová léčba rakoviny plic probíhá ambulantně, bez nutnosti hospitalizace. Před každým ozařováním probíhá tzv. verifikace, kdy pečlivě překontrolujeme vaši polohu i umístění nádoru, ověříme ozařovací plány a veškerá další data, podle kterých se celé ozařování řídí. Konzultace s lékařem se uskuteční minimálně jednou týdně, na které lékař zkontroluje váš aktuální zdravotní stav a dosavadní průběh léčby.

Chcete více informací o léčbě rakoviny plic?

‹ Zpět

Plíce

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde