Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Plíce

Směřujte přesně k cíli

Vynikající výsledky léčby

Protonová léčba minimalizuje zátěž pacienta radiací

Protonová radioterapie výrazně snižuje ozáření zdravých tkání a orgánů v okolí nádoru a minimalizuje tak celkovou zátěž pacienta radiací. Protonová léčba rakoviny plic umožňuje redukovat dávku záření na zdravou plíci, srdeční sval, chlopně a věnčité tepny.

Výhody protonové terapie při léčbě rakoviny plic:


Hlavní výhody protonové léčby

Hlavní výhodou protonové léčby je, že umožňuje redukovat dávky záření na míchu a na druhou zdravou plíci, čímž se významně snižuje riziko rozvoje radiačního zánětu plic, zánětlivého onemocnění jícnu a druhotných nádorů. Protonová léčba umožňuje také redukovat dávku záření na srdeční chlopně, věnčité tepny i srdeční svalovinu. Pokud by došlo k ozáření těchto struktur vyšší dávkou, mohlo by dojít k poškození srdečního svalu, vzniku předčasné ischemické choroby srdeční nebo chlopenních vad. Riziko vzniku těchto problémů je přímo závislé na aplikované dávce záření. Proto je nezbytné volit takovou léčbu, která sníží tato rizika na minimum. Protonová léčba tuto podmínku splňuje.

Metoda hlubokého nádechu v Protonovém centru

V případě ozařování nádorů plic musí být protonová léčba plánována s ohledem na dech a dýchací pohyby. Pro přesné zacílení protonového paprsku je nezbytné zajistit přesnou a reprodukovatelnou polohu nádoru při každém ozařování. Z toho důvodu využíváme v Protonovém centru metodu řízeného hlubokého nádechu (nazývá se Dyn´R). Pacient se pomocí spirometru nejprve naučí dýchat pravidelně a v určité dechové fázi zadržet dech zhruba na 20 vteřin, během kterých dojde k ozáření nádoru.

Protonová léčba rakoviny plic redukuje komplikace a nežádoucí účinky na minimum.

Protonová léčba je vhodná pro nemalobuněčný karcinom plic, který představuje zhruba 75-80 % plicních nádorů. A to buď jako samostatná metoda léčby nebo v kombinaci s chemoterapií. Protony zajistí dodání potřebné dávky záření do nádoru a současně výrazně omezí ozáření zdravých tkání a orgánů v okolí nádoru. Díky tomu snižují riziko vzniku akutních i pozdních následků léčby rakoviny plic. Platí zde přímá úměra, čím méně budou okolní zdravé tkáně a orgány ozářeny, tím menší bude riziko vzniku komplikací a pozdějších nežádoucích účinků.

Protonová léčba má mezinárodní doporučení

Léčba karcinomu plic je součástí indikačního spektra všech protonových center na světě. V případě USA a Japonska již více jak 10 let. Zkušenosti odborníků z protonových center světového významu potvrzují, že protonová léčba významně redukuje vedlejší nežádoucí účinky. Navíc díky nejmodernější technologii, skenování tužkovým svazkem, kterou k léčbě využívá i Protonové centrum v Praze, je léčba ještě přesnější a tudíž bezpečnější.

Světová protonová centra doporučují protonovou terapii

Výsledky a zkušenosti světových protonových center i z ČR jednoznačně potvrzují, že protonová terapie otevírá zcela nové možnosti v léčbě nádorových onemocnění a nabízí pacientům vyšší šanci na vyléčení. Protonová léčba dokáže dodat co nejvyšší dávku záření přímo do nádoru a k tomu navíc bezpečně a s menším rizikem pro okolní tkáně. Přidaná hodnota protonové terapie oproti běžné fotonové léčbě je právě v tom, že více šetří zdravé tkáně v okolí nádoru.

Chcete více informací o léčbě rakoviny plic?

‹ Zpět

Plíce

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde