Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Plíce

Snižuje riziko

vzniku polykacích obtíží

Protonová léčba má minimum komplikací

Protonová léčba je přesná, šetrná a účinná metoda léčby, která výrazně snižuje riziko rozvoje polykacích obtíží, kašle či ztráty chuti k jídlu. Umožňuje nasměrovat protonový paprsek pouze do samotného nádoru, do cílové oblasti a minimalizovat dávku záření na okolí před i za nádorem, kde se nacházejí zdravé tkáně a orgány. Takto dokáže redukovat riziko vzniku pozdějších nežádoucích potíží a komplikací.

Pozdní důsledky nežádoucího ozáření

V případě použití běžného ozařování může být pacient vystaven vyššímu riziku ozáření zdravých tkání. To znamená, že v budoucnu, dlouho po ukončení léčby, se mohou projevit důsledky tohoto nežádoucího ozáření. Například se mohou projevit nežádoucí účinky v oblasti srdce nebo plic, popřípadě vznik sekundárních nádorů. Dalšími možnými nežádoucími účinky mohou být chronické změny jícnu, vedoucí k polykacím obtížím a změny na srdci, způsobující zhoršení jeho funkce.

Ozáření sliznice jícnu a související obtíže

Jestliže je ozařováním zasažena sliznice jícnu, mohou se objevit bolesti při polykání, proto i jen polykání tekutin může být velmi nepříjemné. Protonová terapie umožňuje snížit tyto potíže na minimum.

Protony redukují dávku záření

V případě léčby rakoviny plic je vysoce žádoucí redukovat dávky záření na rizikové orgány, jako jsou plíce, jícen, srdce a také mícha, a to z toho důvodu, aby byla v maximální možné míře zachována kvalita života nemocného. Díky přesnosti protonového paprsku máte i vyšší šanci na vyléčení. Protony totiž dokáží zacílit pouze do nádoru a přesně rozložit dávku záření potřebnou ke zničení nádoru. Opakovaným precizním zářením zacíleným s milimetrovou přesností přímo na nádorové ložisko jsou zničeny nádorové buňky, aniž by došlo k poškození okolních orgánů a tkání. To platí i o tkáních před nádorem, které jsou procházejícím paprskem ozářeny jen minimálně.

Chcete více informací o léčbě rakoviny plic?

‹ Zpět

Plíce

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde