Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Plíce

Vyberte správný směr

jaké jsou možnosti léčby?

Jaké jsou léčebné metody?

Mezi běžné způsoby léčby patří chirurgický zákrok, chemoterapie a radioterapie. Rozhodnutí, zda protonová radioterapie bude indikována v případě nemalobuněčného karcinomu plic, závisí na rozsahu onemocnění, celkovém stavu pacienta a jeho přidružených onemocněních. Volba léčebné strategie vždy probíhá v úzké spolupráci odborníků různých specializací.

Plánování léčby

Léčba karcinomu plic závisí na histologickém typu a rozsahu nádoru. Důležitým faktorem je skutečnost, zdali je nádorem postižena jen plicní tkáň nebo jestli došlo k rozšíření nádoru do mízních uzlin či ke vzniku nádorových ložisek ve vzdálených orgánech. Velmi často dochází ke kombinovanému použití různých léčebných metod.

Chirurgická léčba

Za nejúčinnější metodu pro dlouhodobé vyléčení lze považovat úplné chirurgické odstranění nádoru (radikální operace). Operačně je možné odstraňovat i nádory, u kterých došlo k metastazování do svodných lymfatických uzlin. Zde platí přesná kritéria, při jakém rozsahu postižení lymfatických uzlin je možné provést radikální operaci nádoru. Podle velikosti a umístění nádoru se provádí buď odstranění části plicního křídla (lobektomie) nebo celého plicního křídla (pneumonektomie).

Léčba zářením - radioterapie

Radioaktivní záření má schopnost ničit nádorové buňky. Využívá se především v případech, kdy není možné provést radikální operaci nádoru. Záření je možné provádět jako zevní radioterapii, kdy se zářič nachází mimo tělo nemocného.

Léčba zářením – brachyradioterapie

Jiným způsobem záření je brachyradioterapie. Tato metoda znamená zavedení vlastního zářiče do postiženého orgánu co nejblíže nádorovému ložisku. Zářič se zavádí do velkých průdušek pomocí bronchoskopu. Někdy se využívá kombinace zevního ozáření a brachyradioterapie. Zajišťující ozáření se aplikuje po radikální operaci nádoru, aby se snížila pravděpodobnost vzniku recidivy v místě původního nádoru.

Léčba zářením – protonová terapie

Protonová terapie umožňuje díky fyzikálním vlastnostem protonů přesně zacílit pouze oblast nádoru a výrazně tak omezit dávku záření na okolní zdravé tkáně a orgány. Tím podstatně redukuje riziko vzniku nežádoucích komplikací.

Léčba cytostatiky - chemoterapie

Cytostatika jsou léky mající schopnost ničit nádorové buňky. Na rozdíl od chirurgické léčby a radioterapie jsou cytostatika schopná ničit nádorové buňky v celém organismu. Toho je možné využít v případě vzniku nádorových ložisek ve vzdálených orgánech nebo při preventivním podávání se snahou zamezit vzniku metastáz po radikální operaci nádoru. Využití chemoterapie bývá nejčastější u těch nádorových procesů, kde nelze použít chirurgickou léčbu.

Lokální léčba – využití laseru

V některých případech dochází k růstu nádoru směrem dovnitř velkých průdušek nebo průdušnice. Následkem je částečné nebo úplné uzavření průdušky a vyřazení části plicní tkáně z funkce. Tato situace vede k dechovým potížím, kašli, pacienti mohou pociťovat zvýšenou úzkost nebo strach. V tomto případě je možné mechanické odstranění nádorových hmot uvnitř průdušky, pro které se využívá laser, který se do dýchacích cest zavádí bronchoskopem.

Chcete více informací o léčbě rakoviny plic?

‹ Zpět

Plíce

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde