Informace pacientům týkající sešíření nákazy
koronaviru (COVID-19) v ČR.
Plíce

Poznejte svou cestu

Co musíte vědět o nádorech plic
Co musíte vědět o rakovině plic

Nejčastější nádorové onemocnění plic

V České republice je karcinom plic nejčastější nádorové onemocnění plic (u mužů na prvním a u žen na třetím místě). Pokud není karcinom plic léčen, může se jeho růst rozšířit (metastázovat) i mimo plíce do okolních tkání nebo dalších částí těla. Karcinomy plic vznikají z epitelové tkáně. Pod pojmem rakovina plic se označuje jak karcinom plic, tak i jakýkoliv jiný maligní plicní nádor.

Hlavní rozdělení karcinomů plic

Karcinom plic dělíme z pohledu biologických vlastností a léčebných postupů na malobuněčný a nemalobuněčný karcinom plic. Toto rozlišení je důležité, protože léčba je u každého jiná. Malobuněčný karcinom plic představuje asi 20-25 % všech plicních nádorů. Je charakterizován rychlým růstem, brzy vytváří vzdálené metastázy, což je důvodem omezených chirurgických možností léčby.

Protonová léčba vhodná pro nemalobuněčný karcinom plic

Protonová léčba je vhodná pro nemalobuněčný karcinom plic. Tento typ nádorů je mnohem častější než malobuněčný karcinom plic, ze všech plicních nádorů tvoří 75-80 %. Nemalobuněčný karcinom plic vykazuje mnohem pomalejší růst a z toho důvodu je větší možnost chirurgického odstranění, ale pouze za předpokladu, že nádor již nevytvořil metastatická ložiska. Protonová terapie v případě nemalobuněčného karcinomu plic závisí na rozsahu onemocnění, celkovém stavu pacienta a jeho přidružených onemocněních. Volba léčebné strategie je rozhodnutím lékařů v rámci multidisciplinárního týmu.

Nejběžnější příčina onemocnění

Nejběžnější příčinou nemoci je dlouhodobé vystavení tabákovému kouři, které stojí za 80–90 % případů rakoviny plic. U ostatních případů jsou příčiny vzniku onemocnění přičítány kombinaci genetických faktorů, vystavení vlivu radonu, azbestu a znečištění vzduchu, včetně kouře z pasivního kouření.

Nejběžnější příznaky karcinomu plic

Mezi nejběžnější příznaky onemocnění patří respirační symptomy: kašel, vykašlávání krve, přítomnost nitek krve ve vykašlávaném hlenu, dechová nedostatečnost nebo sípavost. Dalšími příznaky jsou systémové symptomy: úbytek hmotnosti, horečka, paličkové prsty nebo únava. A také symptomy způsobené místním tlakem například bolest na prsou, bolesti v kostech nebo potíže s polykáním.

Jak lze zjistit karcinom plic?

Karcinom plic lze diagnostikovat pomocí rentgenu nebo počítačové tomografie (CT snímek), zaměřené na oblast hrudníku a plic. Při nálezu na RTG nebo CT je následně provedena biopsie, aby byla potvrzena nebo vyloučena diagnóza karcinomu plic.

Chcete více informací o léčbě rakoviny plic?

‹ Zpět

Plíce

Kontaktní formulář

Objednejte se na konzultaci léčby
Souhlasím se zpracováním údajů
Více informací o o souborech cookies naleznete zde